fbpx

Varukorg

Hur fungerar laser?

Medicinsk Laser på kliniken

Medicinsk laser är idag mycket vanligt förekommande på kliniker som erbjuder behandling mot smärta, värk och inflammationer. För kiropraktorer, naprapater, massageterapeuter mm använder man medicinsk laser som ett komplement till den manuella behandlingen.

Medicinsk laser påskyndar läkeprocessen genom att fylla på med energi till cellen, cellen är förprogrammerad för att läka din kropp. En av de mest kända mekanismerna är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP). ATP bildas i cellens
mitokondrier och är cellernas ”bränsle”.

Medicinsk laser mot smärta, värk eller inflammation kallas internationellt för LLLT (Low Level Laser Therapy) eller PBM (Photo Bio Modulation). Det innebär att man använder en ljuskälla (photo) för att påverka (bio) och att denne kan både stimulera och inhibera (modulation).

Mekanismer

Behandling med terapilaser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen som bland annat påverkar smärttillstånd.

Laserbehandling sätter igång läkningsprocesser och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Det har visat sig att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som har ett allmänt försämrat tillstånd.

Ett sår hos ett friskt barn läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, medan ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och med nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare med hjälp av laserbehandling.

Forskning

Effekten av LLLT, medicinsk laser är väl utforskad och den vetenskapliga litteraturen är omfattande.

Medicinsk laser påskyndar läkeprocessen genom att fylla på med energi till cellen, som ju redan är förprogrammerad för att läka din kropp. En av de mest kända mekanismerna är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP). ATP bildas i cellens
mitokondrier och är cellernas ”bränsle”.

Medicinsk laser för smärta, värk eller inflammation kallas internationellt före  LLLT (Low Level Laser Therapy) eller PBM (Photo Bio Modulation). Det innebär att man använder en ljuskälla (photo) för att påverka (bio) och att denne kan både stimulera och inhibera (modulation).

Laser för människa

Laser för djur

Hej!

Vill du ha rabatterbjudanden och spännande information kring medicinsk laser?

Fyll i din mejladress här: