Om oss

Svenska Laseragenturen grundades år 2009 och distribuerar laserapparater för både medicinskt bruk och estetiskt bruk.

Laser för estetisk bruk är en snabbt växande marknad då många idag ser det som viktigt att bibehålla och lyfta fram sina bästa sidor även när vi åldras. Våra estetiska lasrar kommer från Asclepion i Tyskland, Bios i Italien samt AMT i Sydkorea.

Laser för medicinskt bruk har till syfte att ge smärtlindring, minska inflammation och påskynda läkeprocessen i kroppen. Dessa laserapparater kommer från PowerLaser i Danmark och THORLaser i England.

Målsättningen är att med lasern som verktyg i terapeutens hand bidra till enastående behandlingsresultat.

Vi tror att den största inspirationen till förbättring och ny utveckling kommer från användarna av produkterna.

Öppenhet och lyhördhet för våra kunder är därför en integrerad del av vår strävan att ständigt utveckla ännu bättre produkter i samråd med lasertillverkarna.