Forskning

Terapi med medicinsk laser blir allt vanligare och idag är det en naturlig del av behandlingen för många olika patientgrupper.

Vid behandling med medicinsk laser påskyndas cellernas och kroppens självläkning, effekten är väl utforskad och den vetenskapliga litteraturen är omfattande. På denna sida presenterar vi ett axplock från all denna forskning.

Laser lindrar tinnitus!

I en dubbelblind randomiserad klinisk studie har man tittat på tinnitus patienter i samband med bullerskador – resultatet visar tydligt att laser är en effektiv behandlingsmetod för att lindra tinnitus.

Patienterna fick 20 behandlingar varannan dag och man bedömde tre parametrar: VAS, handikapp pga av tinnitus och styrkan av tinnitus.

Alla tre parametrarna visade förbättring direkt efter behandlingarna och efter tre månader även om förbättringen hade minskat något efter tre månader.

Läs mer

Laserterapi ökar muskelstyrka och muskeltjocklek

I denna studie ville man se om man kunde få en tillväxt (hypertrofi) av muskulaturen genom att stärka knäextensorerna med träning och laserterapi.

30 friska manliga försökspersoner delades upp i tre grupper: Kontrollgrupp (CG), Träningsgrupp (TG) och träningsgrupp och laserbehandling(TLG). Under 8 veckor fick de följa ett träningsprogram för att stärka knäextensorerna. Gruppen som både tränade och fick laser fick behandlingen (200mW, 810 nm totalt 240 Joule) före varje träningspass.

Man mätte muskelstorleken och muskelstyrkan. I CG skedde ingen förändring men i TG och TLG så ökade muskelstyrkan och muskeltjockleken! Muskeltjockleken ökade med 15,4% i laser och träningsgruppen jämför med 9% i TG.

Det excentriska vridmomentet ökade i TLG gruppen med 32,2 jämfört med 20,0% i de som endast tränat. Det isometriska maximala vridmomentet ökade med 20,5 jämfört med 13,7% i TG.

Slutsatsen är att excentrisk träning i hop med LLLT behandling innan träning verkar öka muskelstyrkan och tjockleken hos friska individer.

Läs mer

Laserterapi lindrar smärta vid nackartros

Smärta är ett av de vanligaste och mest besvärande symptomen vid artros i halsryggen.  Syftet med denna studie var att utvärdera den smärtstillande effekten av laserterapi (LLLT) och tillhörande funktionella förändringar. Sextio patienter mellan 20 och 65 år med kliniskt och radiologiskt diagnostiserade artros i halsryggraden ingick i studien. De delades in i två lika stora grupper och fick antingen behandling med LLLT eller placebo laser.

Patienterna i varje grupp undersöktes när det gäller smärta och smärtrelaterade fysikaliska fynd, såsom ökad paravertebrala muskelspasmer, minskad lordos och undersökning av rörelseomfånget i halsryggraden före och efter behandling. Smärta, paravertebrala muskelkramper, lordos vinkel, rörelseomfånget i halsryggraden och funktion undersöktes efter behandlingarna och förbättras avsevärt i LLLT gruppen, men ingen förbättring konstaterades i placebogruppen. LLLT verkar vara framgångsrik i att lindra smärta och förbättra funktion i artros i halsryggraden.

Läs mer

Kronisk nacksmärta

En australisk studie, som publicerats i medicintidskriften The Lancet, visar att laserterapi är ett effektivt motvapen mot smärta. Undersökningen baseras på 820 personer med kronisk nacksmärta. De som genomgick laserterapi upplevde fyra gånger högre lindring jämfört med dem som bara fick placebolaser.

För patienterna kom lindringen omedelbart och de var fortsatt smärtfria upp till 22 veckor då studien avslutades.
Två av tre blev av med smärtan helt eller fick den minskad!

Läs mer

Artros i leder

Studie publicerad i augusti 2012 visar att laserterapi på leder minskar ledsmärtan hos patienter.
Läs mer

Akut ryggsmärta med neuropati

En randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie av akut ryggsmärta med neuropati fann man att laserterapi och antiinflammatorisk medicin hade bättre effekt både på minskad smärta, ökad livskvalitet och ökad rörlighet än behandling med bara antiinflammatorisk medicin eller med antiinflammatorisk medicin och placebolaser.

Läs mer

Akillestendinopati

I en randomiserad och kontrollerad studie av behandling av akillestendinopati visar att med både laser och excentrisk träning förkortar man läkningsprocessen med hela 8 veckor. Jämfört med om man bara utför excentrisk träning.

Läs mer

Kronisk ländryggsmärta

I en studie av patienter med kronisk ländryggsmärta delade man upp patienterna i tre grupper. En grupp med bara laserbehandling, en annan med bara träning och den tredje med både laser och träning. Efter 12 veckor kan man inte se någon skillnad mellan grupperna med bara laser eller bara träning. Där emot i gruppen med laser och träning kan man se en stor förbättring i både smärta och rörelse.

Läs mer

Det internationella laserförbundet har ett flertal studier om laserterapi. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer:
www.walt.nu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search