Laser lindrar tinnitus!

 In Forskning

I en dubbelblind randomiserad klinisk studie har man tittat på tinnitus patienter i samband med bullerskador – resultatet visar tydligt att laser är en effektiv behandlingsmetod för att lindra tinnitus.

Patienterna fick 20 behandlingar varannan dag och man bedömde tre parametrar: VAS, handikapp pga av tinnitus och styrkan av tinnitus.

Alla tre parametrarna visade förbättring direkt efter behandlingarna och efter tre månader även om förbättringen hade minskat något efter tre månader.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search